วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แบบทดสอบกีฬาฟุตบอล

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ประเทศไทยมีการเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่เมื่อใด

  ก. รัชกาลที่ 4
  ข.
  รัชกาลที่ 5
  ค.
  รัชกาลที่ 6
  ง.
  รัชกาลที่ 7
2.าติใดที่ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลโลกมากที่สุดถึง 5 ครั้ง

  เยอรมันตะวันตก.
  ข.
  อังกฤษ
  ค. อิตาลี
  ง. บราซิล
3. การแข่งขันฟุตบอลโลกจัดให้มีขึ้นกี่ปีต่อครั้ง
  ก. 2 ปี / ครั้ง
  ข. 3 ปี / ครั้ง
  ค. 4 ปี / ครั้ง
  ง. 5 ปี / ครั้ง
4. บุนเดสลีกา เป็นการแข่งขันฟุตบอลที่จัดขึ้นในประเทศใด
  ก. อิตาลี
  ข. เยอรมัน
  ค. อังกฤษ
  ง. บราซิล
5. การเล่นฟุตบอลที่มีแบบแผนเหมือนปัจจุบันได้เริ่มขึ้นที่ใด
  ก. อังกฤษ
  ข. เยอรมัน
  ค. กรีก
  ง. โรมัน
6. การเล่นฟุตบอลสมัยใหม่เป็นอย่างไร
  ก. ยืนเป็นแถว 3 แถว หน้า กลาง หลัง
  ข.
  มีตำแหน่งกองหน้า กองกลาง กองหลัง
  ค.
  ทุกตำแหน่งสามารถเล่นทดแทนกันได้
  ง.
  เน้นการเป็นฝ่ายรับมากกว่าฝ่ายรุก
7. การเล่นแบบใดที่มีกองหลังทางซ้ายและขวาขึ้นมาช่วยส่งเสริมเกมรุุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ก. 4 - 2 - 4
  ข. 4 - 3 - 3
  ค. 3 - 5 - 2
  ง. 4 - 4 - 2
8. เป็นระบบการเล่นที่สามารถเล่นทั้งรุก และรับได้อย่างดี
  ก. 4 - 2 - 4
  ข. 4 - 3 - 3
  ค. 3 - 5 - 2
  ง. 4 - 4 - 2
9. การเล่นตามระบบใดที่ทำให้เกิดพื้นที่ว่างมากในแดนกลาง


  ก. 4 - 2 - 4
  ข. 4 - 3 - 3
  ค. 3 - 5 - 2
  ง. 4 - 4 - 2
10. สนามฟุตบอลที่ถูกต้องควรมีลักษณะอย่างไร
  ก.เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตตุรัส
  ข.ยาว 110-120 หลา กว้าง 70-80 หลา
  ค.จากเสาประตูออกไป 5 หลา เป็นเขตประตู
  ง. ถูกทุกข้อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น